1.
Türk S, Güven A, İşi A. Çubuk Yöresi Alevi Köylerinde Yaşayan Alevilerin İnanç Pratikleri Üzerine Bir Araştırma. ABKED [Internet]. 2012 Dec. 1 [cited 2024 Apr. 24];(6):20-42. Available from: https://www.abked.de/index.php/abked/article/view/147