Türk, Sezai, Ahmet Güven, and Ayşe İşi. “Çubuk Yöresi Alevi Köylerinde Yaşayan Alevilerin İnanç Pratikleri Üzerine Bir Araştırma”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 6 (December 1, 2012): 20–42. Accessed April 24, 2024. https://www.abked.de/index.php/abked/article/view/147.