Erzincan, C. “Bülent Akın Ve İlgar Baharlu (2022). Erbâbü’t-Tarîk: XVII. Yüzyıl’a Ait Bir Kalenderi Erkânnâmesi. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. ISBN: 978-625-6957-35-0. 228 Sayfa”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 27, July 2023, pp. 218-23, doi:10.24082/2023.abked.418.