Onat, H. “Kimlik-Teoloji İlişkisi Bağlaminda Alevîlik- Bektaşîlikle İlgili Kimlik Tartişmalari Üzerine”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 1, Dec. 2009, pp. 18-31, doi:10.24082/abked.2009.01.002.