Türk, S., A. Güven, and A. İşi. “Çubuk Yöresi Alevi Köylerinde Yaşayan Alevilerin İnanç Pratikleri Üzerine Bir Araştırma”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 6, Dec. 2012, pp. 20-42, doi:10.24082/abked.2012.06.002.