[1]
H. Onat, “Kimlik-Teoloji İlişkisi Bağlaminda Alevîlik- Bektaşîlikle İlgili Kimlik Tartişmalari Üzerine”, ABKED, no. 1, pp. 18–31, Dec. 2009.