[1]
S. Türk, A. Güven, and A. İşi, “Çubuk Yöresi Alevi Köylerinde Yaşayan Alevilerin İnanç Pratikleri Üzerine Bir Araştırma”, ABKED, no. 6, pp. 20–42, Dec. 2012.