Erzincan, C. (2023) “Bülent Akın ve İlgar Baharlu (2022). Erbâbü’t-Tarîk: XVII. Yüzyıl’a Ait Bir Kalenderi Erkânnâmesi. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. ISBN: 978-625-6957-35-0. 228 sayfa”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, (27), pp. 218–223. doi: 10.24082/2023.abked.418.