Taşğın, A. (2009) “Hikâye-İ Haci Bektâş-I Velî Risalesi Ve Haci Bektaş’in Hayati Hakkinda Bazi Değerlendirmeler”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, (1), pp. 48–82. doi: 10.24082/abked.2009.01.004.