Öztürk, U. (2012) “Tasavvufa Giriş (1) - Tasavvufun Temel Öğeleri”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, (6), pp. 78–96. doi: 10.24082/abked.2012.06.005.