Taşğın, A. (2012) “Geleneksel İrfan Diliyle Alevi Bektaşi Metinlerin Anlatılma İmkanı”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, (6), pp. 43–67. doi: 10.24082/abked.2012.06.003.