Türk, S., Güven, A. and İşi, A. (2012) “Çubuk Yöresi Alevi Köylerinde Yaşayan Alevilerin İnanç Pratikleri Üzerine Bir Araştırma”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, (6), pp. 20–42. doi: 10.24082/abked.2012.06.002.