Menemencioğlu (Temren), B. (2012) “Değişim Sürecinde Alevi - Bektaşi Kültürü”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, (6), pp. 1–19. doi: 10.24082/abked.2012.06.001.