Onat, Hasan. 2009. “Kimlik-Teoloji İlişkisi Bağlaminda Alevîlik- Bektaşîlikle İlgili Kimlik Tartişmalari Üzerine”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 1 (December):18-31. https://doi.org/10.24082/abked.2009.01.002.