Türk, Sezai, Ahmet Güven, and Ayşe İşi. 2012. “Çubuk Yöresi Alevi Köylerinde Yaşayan Alevilerin İnanç Pratikleri Üzerine Bir Araştırma”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 6 (December):20-42. https://doi.org/10.24082/abked.2012.06.002.