Erzincan, C. (2023). Bülent Akın ve İlgar Baharlu (2022). Erbâbü’t-Tarîk: XVII. Yüzyıl’a Ait Bir Kalenderi Erkânnâmesi. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. ISBN: 978-625-6957-35-0. 228 sayfa. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (27), 218–223. https://doi.org/10.24082/2023.abked.418