Onat, H. (2009). Kimlik-Teoloji İlişkisi Bağlaminda Alevîlik- Bektaşîlikle İlgili Kimlik Tartişmalari Üzerine. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (1), 18–31. https://doi.org/10.24082/abked.2009.01.002