Yalçın, N. (2012). Diyarbakır Çevresindeki Türkmen Alevileri Dedelerinden Eyüp Karkın’ın "Hızır İsen Kurtar Beni" İsimli Deyişinin Derlenmesi. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (6), 68–77. https://doi.org/10.24082/abked.2012.06.004