Türk, S., Güven, A., & İşi, A. (2012). Çubuk Yöresi Alevi Köylerinde Yaşayan Alevilerin İnanç Pratikleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (6), 20–42. https://doi.org/10.24082/abked.2012.06.002