Menemencioğlu (Temren), B. (2012). Değişim Sürecinde Alevi - Bektaşi Kültürü. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (6), 1–19. https://doi.org/10.24082/abked.2012.06.001