(1)
Öztürk, U. Tasavvufa Giriş (1) - Tasavvufun Temel Öğeleri. ABKED 2012, 78-96.