(1)
Türk, S.; Güven, A.; İşi, A. Çubuk Yöresi Alevi Köylerinde Yaşayan Alevilerin İnanç Pratikleri Üzerine Bir Araştırma. ABKED 2012, 20-42.