[1]
Erzincan, C. 2023. Bülent Akın ve İlgar Baharlu (2022). Erbâbü’t-Tarîk: XVII. Yüzyıl’a Ait Bir Kalenderi Erkânnâmesi. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. ISBN: 978-625-6957-35-0. 228 sayfa. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 27 (Jul. 2023), 218–223. DOI:https://doi.org/10.24082/2023.abked.418.