[1]
Onat, H. 2009. Kimlik-Teoloji İlişkisi Bağlaminda Alevîlik- Bektaşîlikle İlgili Kimlik Tartişmalari Üzerine. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 1 (Dec. 2009), 18–31. DOI:https://doi.org/10.24082/abked.2009.01.002.