[1]
Türk, S., Güven, A. and İşi, A. 2012. Çubuk Yöresi Alevi Köylerinde Yaşayan Alevilerin İnanç Pratikleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 6 (Dec. 2012), 20–42. DOI:https://doi.org/10.24082/abked.2012.06.002.